آرمان توسعه آپادانا
×

گروه بازرگانی آتاماد

استارتر کالچر دنیسکو

استارتر کالچر دنیسکو دامنه‌ای وسیع از کالچرهایی است که به تولیدکننده این فرصت را می‌دهد تا بهترین انتخاب را براساس محصول خود داشته باشد و این انعطاف‌پذیری بالا در محصولی با نامتجاری کالچرهای پنیر CHOOZIT TM ،ارائه می‌شود. 

داده های بیشتر

استارتر کالچر پنیر

استارتر کالچر پنیر CHOOZIT TM دنیسکو بهترین نوع استارتر پنیر است که این محصول در ایران جز بهترین استارتر کالچرهای پنیر محسوب می شود.داده های بیشتر