آرمان توسعه آپادانا
×

گروه بازرگانی آتاماد

استارتر کالچر پروبیوتیک

دنیسکو مجموعه‌ای متنوع از استارتر کالچر پروبیوتیک را برای صنعت غذا و نوشیدنی، ارائه می‌دهد. 

داده های بیشتر