آرمان توسعه آپادانا
×

گروه بازرگانی آتاماد

استابیلایزر GRINDSTED® BK168

​استابیلایزر BK 168  برای پنیر خامه ای با چربی پایین مناسب است.

داده های بیشتر