آرمان توسعه آپادانا
×

گروه بازرگانی آتاماد

استابیلایزر GRINDSTED® Carrageenan CL 220

​کاربرد این استابیلایزر برای محصولاتی مانند شیرکاکائو, شیر تغلیظ شده و نوشیدنی های بر پایه شیر است. 
داده های بیشتر