آرمان توسعه آپادانا
×

گروه بازرگانی آتاماد

مطالب خواندنی

Image

آیران (Ayran)

براساس کدکس غذایی کشور ترکیه، آیران به عنوان " یک محصول نوشیدنی تخمیری تهیه شده از آب اضافه شده به ماست و یا شیر تخمیر شده با کشت مایه‌ی میکروبی " تعریف شده است