آنزیم های لبنی

انواع آنزیم های لبنی

به کارگیری آنزیم ها در صنعت لبنیات سبب نوآوری و تولید محصولات بهتر میشود به طوری که کاربرد آنها برای آینده فناوری های لبنی ضروری است.

مایه پنیر ( رنت )

Image
مایه پنیر یا به عبارت دیگر رنت عبارتست از هرترکیبی که منجربه لخته شدن شیر شود. رنت یا مایه پنیر در صنعت پنیر سازی مورد توجه قرار میگیرد.
تماس با ما
     
 آتاماد
(آرمان توسعه آپادانا)
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
آخرین مقالات
 
آدرس
اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17
تماس با ما
     
 آتاماد

(آرمان توسعه آپادانا)

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

آدرس: 

اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17

Search