اخبار

کارآزمایی بالینی تصادفی در مالزی نشان می دهد؛ که نوشیدن پروتئین آب پنیر می‌تواند مدت بستری را کوتاه تر کرده و توده عضلانی را حفظ کند.
 ماست پروبیوتیک وکنترل وزن
قند کمتر، بستنی بیشتر

جستجو

تماس با ما
     
 آتاماد
(آرمان توسعه آپادانا)
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
آخرین مقالات
 
آدرس
اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17
تماس با ما
     
 آتاماد

(آرمان توسعه آپادانا)

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

آدرس: 

اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17

Search