اخبار

در برابر COVID-19 با لبنیات بجنگید: دستورالعمل مصرف برای "ایجاد مقاومت با سیستم ایمنی"
تحقیقات جدید نشان دهنده کاهش فشار خون در اثر مصرف روزانه لبنیات هستند.
بیستمین سالگرد روز جهانی شیر مبارک!
آیا زنان باردار می‌توانند بلوچیز (پنیر آبی) مصرف کنند؟

جستجو

تماس با ما
     
 آتاماد
(آرمان توسعه آپادانا)
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
آخرین مقالات
 
آدرس
اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17
تماس با ما
     
 آتاماد

(آرمان توسعه آپادانا)

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

آدرس: 

اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17

Search