اخبار

روز جهانی غذاروز جهانی غذا
بیستمین سالگرد روز جهانی شیر مبارک!
در برابر COVID-19 با لبنیات بجنگید: دستورالعمل مصرف برای "ایجاد مقاومت با سیستم ایمنی"
تحقیقات جدید نشان دهنده کاهش فشار خون در اثر مصرف روزانه لبنیات هستند.

جستجو

تماس با ما
     
 آتاماد
(آرمان توسعه آپادانا)
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
آخرین مقالات
 
آدرس
اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17
تماس با ما
     
 آتاماد

(آرمان توسعه آپادانا)

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

آدرس: 

اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17

Search