اخبار

کالچرهای محافظتی IFF برای کاهش ضایعات لبنیات
عرضه اولین بسته بندی قابل بازیافت کره
ترندهای برتر تحولی در صنعت غذایی و لبنیات در سال 2022
پروتئین های شیر و مبارزه با کووید-19

جستجو

تماس با ما
     
 آتاماد
(آرمان توسعه آپادانا)
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
آخرین مقالات
 
آدرس
اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17
تماس با ما
     
 آتاماد

(آرمان توسعه آپادانا)

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

آدرس: 

اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17

Search