محققان دانشگاه فناوری و طراحی سنگاپور روشی جدید برای چاپ سه بعدی با استفاده از شیر ایجاد کردند. این تیم با تغییر خصوصیات رئولوژیکی جوهر چاپ، روشی را برای انجام چاپ مستقیم سه بعدی محصولات شیر در دمای اتاق ایجاد کردند.
اکستروژن سرد یک روش جایگزین برای چاپ سه بعدی است،که نیاز به افزودن اصلاح کننده‌های رئولوژی و بهینه سازی اجزای متعدد دارد. در راستای رفع این محدودیت ها، محققان چاپ سه بعدی شیر را با اکستروژن سرد و فرمولاسیون جوهر شیر نشان دادند. این روش تنها به شیر خشک بستگی دارد. جوهر شیر 70٪ وزنی فرموله شده و با موفقیت فرم های سه بعدی پیچیده را ساخته است.
با توجه به تطبیق‌پذیری و تنوع روش نشان داده شده، اکستروژن سرما مواد مغذی حساس به حرارت را به خطر نمی اندازد و پتانسیل زیادی برای چاپ سه بعدی مواد غذایی مقوی، جذاب از نظر بصری ، کنترل شده از نظر تغذیه برای نیازهای فردی فراهم می کند.
طبق نظر نویسندگان چاپ سه بعدی غذا، مواد مغذی سفارشی را براساس نیازهای فردی، مواد غذایی موردپسند و اصلاح ساختارهای داخلی غذا فراهم می‌کند. آنها همچنین اضافه کردند، که این مطالعات به پتانسیل کامل چاپ سه‌ بعدی غذاها مانند سفارش‌گذاری بافت و شخصی سازی تغذیه را بهبود می بخشد.

آخرین دیدگاه‌ها

    نوشته‌های تازه

    آخرین دیدگاه‌ها

      Leave A Comment