آنزیم های لبنی

You Are Currently Here:خانه > محصولات > آنزیم های لبنی

انواع آنزیم های لبنی

به کارگیری آنزیم ها در صنعت لبنیات سبب نوآوری و تولید محصولات بهتر میشود به طوری که کاربرد آنها برای آینده فناوری های لبنی ضروری است.

مایه پنیر ( رنت )

مایه پنیر

مایه پنیر یا به عبارت دیگر رنت عبارتست از هرترکیبی که منجربه لخته شدن شیر شود. رنت یا مایه پنیر در صنعت پنیر سازی مورد توجه قرار میگیرد.

ادامه مطلب