محصولات لبنی ارگانیک در سطح جدیدی از توسعه و نفوذ به بازار در مرحله بعدی از تصمیم گیری قرار گرفته است، حتی اگر فروش این محصول با شکست روبرو شود.

با گسترش مراتع و مناطق روستایی در طی 15 سال گذشته تمرکز بروی تولید هرچه بیشتر محصولات ارگانیک افزایش یافته است. محصولات لبنی ارگانیک در بسیاری از کشورها به عنوان یک نقطه اطمینان از دید مصرف کنندگان شناخته شده و با صنعت لبنی در غالب محصولات ارگانیک نیازمند تبلیغات گسترده ای جهت نفوذ هرچه بیشتر در بازار و پذیرش بیشتر این محصولات به واسطه افزایش آگاهی از سوی مصرف کننده گان می باشد. همچنین این صنعت نیازمند گسترش بیشتر محصولات غیرجامد در غالب انواع نوشیدنی های ارگانیک می باشد. علاوه بر آن این صنعت نیازمند گسترش تولید محصولات ارگانیک جامدی است که بعنوان محصولات جدید وارد بازار شود. بعنوان مثال محصولاتی که از افزودنی ها و طعم دهنده های گیاهی و میوه ای نظیر برنج و نارگیل استفاده میشوند، می توانند بعنوان یک محصول پرطرفدار در صنعت غذایی ظاهرشوند. در نهایت این صنعت باید با داشتن آگاهی های لازم در جهت تولید محصولات ایمن لبنی که جنبه های سلامتی و تغذیه ای را در این محصولات در نظر بگیرند.

مدیریت تقاضای شیرپس چرخ همراه با افزودنی های برنجی

از جمله چالش های روبرو با تولید این دسته از محصولات موجود در این صنعت، چگونگی تولید و رواج محصولات لبنی به همراه مکمل های برنجی می باشد. این مسئله دقیقا از جمله مشکلات عمده ای بود که چیزی حدود 5 سال گذشته از جمله بزرگترین معضلات موجود در این صنعت به شمار می رفت. اما امروزه با به کارگیری دانش و فن آوری های به روز توانایی تولید و گسترش این محصول بدست آمده است، بطوریکه یکی از راه حل های ممکن جهت تولید نوشیدنی های پروتئینی، پودر پروتئین، فرمول های فوری بدست آمده است. تصمیمات اتخاذ شده در راستای تولید این محصولات به گونه ای بود که اظهار داشتند، چالش های موجود در این زمینه تماما قابل حل خواهد بود و هدف گسترش بیش از پیش این دسته از محصولات می باشد.

www.dairyreporter.com

آخرین دیدگاه‌ها

    نوشته‌های تازه

    آخرین دیدگاه‌ها

      Leave A Comment