استارتر کالچرهای دنیسکو
استارتر دنیسکو بطور ویژه غربال ، انتخاب و فرموله شده اند تا عملکرد مشخصی را در طول تولید مواد غذایی و عملکرد آن ها در طول عمر ماندگاری داشته باشند. بازه محصولات شامل موارد زیر است:
کالچرهای لبنی
کالچرهای گوشتی
پروبیوتیک ها
کالچرهای محافظتی
کالچرهای پنیری CHOOZITTM و کالچرهای ماستی YO-MIXTM
استارتر دنیسکو شامل باکتری های اسید لاکتیک ، باکتری های رساندن پنیر ، مخمرها و کپک ها هستند که حاصل یکی از گسترده ترین مجموعه گونه های جهان است. در حین غربالگری برای یافتن بهترین کالچر برای موارد لبنی ، موارد انتخاب شده برای فعالیت های خاص خود اندازه گیری میشوند و با توجه به ویژگی های عملکردی آنها مشخص می شوند. خصوصیات اسیدی کننده ، جایگزین فاژی ، تولید پلی ساکارید و ویژگی های توسعه طعم و بافت ، همه تعریف شده اند. این کالچرها بسته به فرایند تولید مشتری ، به شکل لیوفیلیزه ، یخ زده یا مایع برای تلقیح مستقیم 1،000 تا 100،000 لیتر شیر تهیه میشوند. برخی از کالچرها همچنین برای تلقیح شیر سویا ، آب میوه یا سایر آبمیوه های گیاهی تخمیر شده سازگار هستند.
پروبیوتیک های HOWARU ™و کالچرهای ترکیبی YO-MIX ™ :
مطالعات نشان داده اند که سویه های خاصی از باکتری های اسید لاکتیکی -لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکتری ها – چندین عملکرد فیزیولوژیکی را تقویت می کنند. امروزه این کالچرهای پروبیوتیکی از جمله مؤثرترین مواد فراسودمند در بازار هستند و توسط مطالعات علمی متعدد تائید شده اند. .دنیسکو دو نوع پروبیوتیک با تأثیر مثبت در سلامت روده و سیستم ایمنی را به بازار عرضه می کند: کالچرهای پروبیوتیک HOWARU™ و استارتر ماست ترکیبی YO-MIX ™ برای بازار مواد غذایی فراسودمند و پروبیوتیک با فرمت لیوفیلیزه یا یخ زده با تعداد سلولهای زنده تضمین شده تهیه می شوند.
کالچرهای محافظتی HOLDBAC ™
کالچرهای محافظتی، رشد میکروارگانیسم های بیماری زا و یا میکروارگانیسم های عامل فساد را در غذاهای تخمیری کنترل می کنند. این کالچرها اساسا بر روی گونه های مزوفیلیک ثبت شده از لاکتوباسیلوس رامنسوس ، لاکتوباسیلوس پاراکازئی و پروپیونی باکتریوم زیرگونه شرمانی بنا شده است. کالچرهای محافظتی دنیسکو برای استفاده در لبنیات و گوشت تحت نام تجاری HOLDBACTM به بازار عرضه می شوند.
مزایای کلیدی استارتر دنیسکو
در لبنیات
ایجاد بافت در محصولات لبنی تخمیر تازه، بهبود عطر و طعم در پنیر، کاهش خطر لیستریا و بهبود ایمنی مواد غذایی، اثر پروبیوتیکی ، افزایش و بهبود عمر ماندگاری محصول
در محصولات مغذی و سالم
تقویت عملکرد روده، بهبود سیستم ایمنی، کاهش عدم تحمل لاکتوز، بهبود هضم و جذب مواد مغذی، کاهش خطر آلرژی از دیگر محصولات DuPont ™ Danisco® میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کالچرهای رساندن سطحی و عطر و طعم پنیری و آنزیم ها
کالچرهای محافظتی
آنتی اکسیدان ها
امولسیفایرها
استابیلایزرها
شیرین کننده ها

آخرین دیدگاه‌ها

    نوشته‌های تازه

    آخرین دیدگاه‌ها

      Leave A Comment

      Related Posts