Project Description

استابیلایزر BK397 دنیسکو
استابیلایزر BK397 برای خامه صبحانه استفاده می شود و از فواید بالقوه آن می توان به بهبود حالت خامه ای، افزایش لطافت، قابلیت پخش پذیری و قوام و جلوگیری از آب اندازی در طول نگهداری اشاره کرد.
استابیلایزر BK397 دنیسکو مزایای زیادی از جمله
افزایش لطافت
قابلیت پخش پذیری و قوام
بهبود حالت خامه ای
جلوگیری از آب اندازی در طول نگهداری دارد.