Project Description

معرفی استارتر کالچرهای جدید YO-MIX
رشد پایدار و رو به افزایش ماست قالبی در بازار خاورمیانه، سبب شده تولید کنندگان به طور مداوم به دنبال راه حل هایی برای بهینه سازی تولید و کیفیت ثابت ماست باشند. از این رو استارتر کالچر ماست قالبی از سمت شرکت Dupont Danisco طراحی و تولید شد که متناسب با حجم بالای تولید در فصول پر رونق، انعطاف پذیری بالاتر در طول فرآیند سرد کردن محصول و کد جایگزین کارآمد برای مقابله با حمله فاژی هستند.