Project Description

معرفی استارتر کالچرهای پنیر
دنیسکو دارای دامنه وسیع از کالچرهایی است که به تولیدکننده این فرصت را می‌دهد تا بهترین انتخاب را براساس محصول خود داشته باشد و این انعطاف‌پذیری بالا در محصولی با نام تجاری استارتر کالچر پنیر CHOOZIT TM ،ارائه می‌شود. کالچرهای CHOOZIT TM دنیسکو شامل گروه‌های متنوع هستند که ترکیبی آماده به مصرف برای کاربرد در هر نوع پنیر رافراهم می‌سازد. بسته ‌هایی شامل ترکیبات گونه‌های مختلف شما را به نتیجه ای کاملا مطلوب، نزدیک می‌کند. کالچرهای CHOOZIT TM دنیسکو همگی برای تلقیح مستقیم به شیر مناسب هستند و در دو شکل Frozen و Freeze-dried موجود اند.

محصول مرتبط: مایه پنیر